Блажени бедните по дух

Прочит: Матей 5:1-12

 

„Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.“

                                                                                     (Матей 5:3)

 

Обиколих няколко пъти паркинга на болницата, за да открия свободно място за паркиране, когато забелязах, че един човек отива към колата си. Реших да изчакам, за да заема неговото място, когато излезе от паркинга. Точно в момента, в който се приготвих да паркирам, една дама бързо направи маневра покрай няколко други коли и зае мястото. Тя слезе от колата, усмихна ми се и изтича към входа на болницата. Не зная какво трябваше да означава тази усмивка, но аз отвърнах с доста гневно изражение.

По-късно, докато се молех, осъзнах, че трябваше да бъда по-любезен. Тази жена може да е преживявала тежък момент или да е бързала за някакъв спешен случай. Вероятно усмивката й е била молба да й простя за постъпката. Каквото и да се случваше, аз трябваше да постъпя по-благо, както Господ би искал.

Исус ни казва как трябва да живеем и ни дава Блаженствата, които да ни напомнят, че трябва да сме смирени и подобни на Него. В Първото послание на апостол Петър 5:5 четем: „Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат“.

 

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем смирени и да сме Твои свидетели при всякакви обстоятелства. Амин.

 

Мисъл за деня: Прибързаните действия могат да са вредоносни.

Уолтър Марис (Мисури)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОТ МОЕТО РАЗБИРАНЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply