Бог чува молбите ни

Прочит: Матей 7:7-11

„Очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към техния вик.“
(Псалм 34:15)

През седмицата жена ми се грижи за двама от нашите внуци. По-малкият – двегодишният Колтън – все още не може да казва какво иска и дори да намери думата, плаче, особено когато не може да открие любимите си влакчета. Това не ни притеснява и ние винаги се отзоваваме.
В това отношение Бог не е по-различен. Той ни наблюдава и отговаря на молбите ни за помощ. Бог може да чуе молбата ми дори на фона на хилядите други молби, които хората отправят към Него.
Понякога Колтън иска толкова много неща, че жена ми се затруднява. Бог обаче е всемогъщ и нашите молби никога не Го изморяват. Някои от моите нужди изглеждат не толкова важни, но Той не ги разделя на спешни и рутинни. Господ ни призовава да се обръщаме към Него по всяко време, както биха направили децата, и аз правя така. Като истински родител, Той обръща внимание както на големите, така и на малките ни проблеми. Неговият отговор винаги е за мое добро, независимо дали осъзнавам това. Като добър баща, Бог обича да ни дава най-доброто.

Молитва: Отче, благодарим Ти, че чуваш и отговаряш на молбите ни за помощ. Амин.

Мисъл за деня: Каквато и да е молбата ми, Бог я чува.
Мартин Уайлс (Южна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply