Бог чува молитвите

Прочит: Римляни 8:18-27

 

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“

                                                                               (Римляни 8:26)

 

Ръководителят на библейските ни уроци изготвя молитвени списъци, за да можем да се молим за нуждите си. Преди известно време помолих за молитвена подкрепа, за да запазя приятелски взаимоотношения с бившия си съпруг. След това се замислих дали тази нужда беше правилно формулирана и дали не подведох и други хора.

Реших да поверя на Бога своите притеснения по този въпрос. Тогава прочетох Римляни 8:26 и се уверих, че мога да се доверя на Него за своите молитвени нужди. Бог продължава да променя отношенията с бившия ми съпруг. Продължавам да се моля Неговата воля да се изпълнява в живота ми и да Го следвам вярно. Когато не знам как да се моля, мога да се доверя на Святия Дух, Който ще ми помогне.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че винаги чуваш нашите молитви, дори когато сами не знаем как да ги представим пред Теб. Благодарим Ти за Исус Христос и се молим в Негово име. „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог чува нашите молитви дори когато не знаем как да Му ги представим.

Кони Милър (Индиана)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕЖИВЯВАТ РАЗВОД.

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply