Бог чува

Прочит: Ефесяни 6:18-20

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“
(Яков 5:16)

През февруари 2016 г. бях осъден и влязох в затвора – нещо неочаквано за мен, след като бях служил на родината си като войник и като пожарникар. През 2017 г. започнах да деля килия с един по-възрастен човек, който ми разказа за Бога. След седем дни разговори приех Исус като Спасител. Със съкилийника ми се молехме и четяхме Библията всеки ден и аз започнах да чувствам Божията любов по невероятен начин.
Моят нов приятел ми даде Библия, в която думите от Яков 5:16 бяха подчертани. На следващия ден му казаха, че ще го преместват в друг затвор, затова започнахме да се молим това да не се случи. В деня на преместването то беше отменено. Но три седмици по-късно все пак се наложи да се разделим. Аз бях наранен заради загубата на своя приятел, но продължих да чета Божието слово и да се моля, ако е Божията воля, с него да се съберем отново.
Дванадесет дни по-късно и двамата бяхме преместени в един и същ затвор и отново бяхме в една килия. Бог отговори на нашите молитви. Сега всеки ден се събираме с още няколко затворници. Всеки път се молим един за друг.

Молитва: Верни Боже, дори когато сме изгубени и отчаяни заради трудностите, давай ни сила. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден се моля Божията воля да се изпълнява.
Арън Прист (Австралия)

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ГРУПИ В ЗАТВОРА.

Остави коментар

Live Reply