Бог е любов

Прочит: 1 Йоан. 4:7-21

 

„В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“

(1 Йоан. 4:10)

 

Има различни определения на любовта. Някои хора смятат, че тя е нещо, което ние инициираме. Апостол Йоан ни казва нещо различно – че истинската любов се състои не в това, че ние сме сторили нещо, че сме обикнали Бога, а в това, че Той обикна нас, в това, че Той е любов. Нашата любов е отговор на Божията. Хубаво е да се отърсим от представата, че ние сме инициаторите на любовта. Нейният извор е Бог – Алфа и Омега, Началото и Краят. За нас това е успокоение, защото любовта, която Бог ни подарява, извира от един вечен, изобилен и благодатен Извор. Ние трябва да приемем тази любов и чрез нас тя да достигне до целия свят.

Божията любов може да ни заведе на изненадващи места и да ни постави в неочаквани обстоятелства, но Бог винаги и навсякъде е с нас. Той ни показа какво е жертвена любов. От нас обаче също се очакват жертви. Ние обичаме, защото Бог пръв ни възлюби.

 

Молитва: Боже, учи ни да обичаме, както Ти обичаш, като жертваме собствените си желания заради нуждите на другите хора. Амин.

 

Мисъл за деня: „Бог е любов“ (1 Йоан. 4:8).

Дан Джонсън (Флорида)

 

Да се молим: ДА ПОКАЗВАМЕ НА ДЕЛО ЛЮБОВТА СИ КЪМ БЛИЖНИТЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply