Бог е мой приятел

Прочит: Псалм 21:1-7

„… защото си го поставил да бъде за благословение до века, развеселил си го с радост в присъствието Си…“
(Псалм 21:6)

Аз съм единствено дете в семейството и като малък нямах братя и сестри, с които да мога да си играя. Търсейки някого, с когото да общувам и който да ми бъде приятел, си избрах едно агне от стадото на баща ми. То постоянно беше около мен. Когато порасна и стана овца, не можех повече да го задържам, но близостта между нас остана и този мой приятел продължи да ме следва навсякъде.
Това ми помага да разбера колко важно е за Бога да общуваме с Него. Ако Му позволим да се грижи за нас, ще започнем все повече да се приближаваме към Него и да Го опознаваме. Така ще растем във вярата.
Уверих се в това преди няколко месеца, когато взех решение да общувам повече с Бога и започнах да чета Библията всеки ден. С времето желанието ми да Го следвам и да Му се покорявам се увеличаваше. Чувствах радост и пълнота в Божието присъствие, които преди това не познавах, и това промени живота ми. И днес копнея да бъда в това присъствие, защото съм вкусил сладостта, която то носи. В Божието присъствие имаме всичко.

Молитва: Господи, давай ни желание да прекарваме време с Тебе всеки ден, като четем Твоето слово. Давай ни пълноценната радост, която идва от общението ни с Тебе. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Времето, което отделям на Божието слово, никога не е изгубено.
Енид Ада Нийномуджуни (Танзания)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО НЯМАТ БРАТЯ И СЕСТРИ.

Остави коментар

Live Reply