Бог е с мен и в загубата

 

Прочит: Йоан 14:25-27

 

„… Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“

(Йоан 14:27)

 

След последната вечеря със Своите ученици Исус ги успокоява, като им казва, че ще трябва да напусне тази земя, но няма да ги остави сами.  Преживявайки самоубийството на моя съпруг, разбирам по-добре как са се чувствали те при загубата на своя Учител. Мога да си представя как са оставали будни нощем и сърцата им са се свивали от несигурност и страх от това, което ги очаква.

Когато отивах и се връщах от местната редакция, където имам ангажименти, скърбях за съпруга си и се питах как ще оцелея. Изтривайки сълзите, за да запиша интервютата и да направя снимки, разказвах нечии истории, докато моята сякаш беше приключила. Задавах въпроси и виках към Бога, Който винаги е бил до мен. Започнах да виждам как Той ми помага да съградя отново живота си, като изпраща хора, преживели тежка загуба.

Днес мога да пиша за дългия път към изцерението, който преминах, и за благословението, което Бог продължава да ми дарява. Мирът, внуците ми, подкрепата на семейството и приятелите от църквата и срещите с други хора, преживели самоубийството на свой близък, са част от нещата, които ми помагат да преодолея най-голямата трагедия в живота си.

 

Молитва: Боже, Изкупителю, благодарим Ти, че обръщаш мъката в радост. Твоята любов е най-ценният дар. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато животът ми е разбит, Бог ще ми помогне да го съградя отново.

Джан Макданиъл (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА, КОИТО ПРЕЖИВЯВТ САМОУБИЙСТВО.

Остави коментар

Live Reply