Бог е с нас

Прочит: Исая 43:1-7

 

„Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм Йехова, твоят Бог, Святият Израелев, твоят Спасител…“

(Исая 43:2-3)

 

Австралия е страна с обширни равнини, плата и планински масиви, място, на което сушата се редува с обилни дъждове. Нашият регион страда от суша в продължение на няколко години, докато миналото лято само за тир месеца се случиха три големи наводнения. Нашата ферма пострада. Ние оцеляхме, но бяхме заобиколени от вода. Не изгубихме животните си, но част от зърнената реколта остана под водата и това ни донесе финансови загуби. Пътищата също бяха потопени. Почистването на района ни отне месеци.

Очите ми се отвориха, когато прочетох днешните думи от книгата на пророк Исая: „когато минаваш през водите, с теб ще бъда“ – „когато“, а не „ако“. Ще преминаваме през водите, ще стъпваме по огън, но Господ е обещал: „Аз съм Йехова, твоят Бог, Святият Израелев, твоят Спасител, не бой се“. Можем да се Му се доверим, защото Той е верен. Когато осъзнаем какво е направил Бог за нас, няма да се страхуваме от никакви бедствия в този свят. Господ ни е създал и ни е призовал по име. Той ни обича, изкупва ни и заличава греховете ни. Каква привилегия е да принадлежим на толкова велик и милостив Бог!

 

Молитва: Обичаме Те, Боже. Благодарни сме, че когато водата и огънят дойдат, Ти ще бъдеш с нас. Каква утеха е да знаем, че си наш Бог, Святият, нашият Спасител! Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е винаги с нас.

Джани Рандъл (Австралия)

 

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

 

Остави коментар

Live Reply