Бог е с нас

Прочит: Исус Навин 1:1-9

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“
(Исус Навин 1:9)

Със съпруга ми се молехме за семейството си, защото ни предстоеше да пътуваме дълго, за да помогнем в започването на ново служение. Раздялата със семейство, приятели и добра работа беше трудно решение, но ние бяхме уверени, че Господ ни призовава към това. Една вечер, докато сърцето ми беше изпълнено с тревога, четях книгата на Исус Навин. Бог го призоваваше да тръгне не само с дома си, но и с целия израилски народ към една нова земя. Тези думи сякаш бяха отправени точно към мен. Веднага почувствах Божия мир. Знаех, че Той иска да тръгнем и ни обещава да бъде с нас.
Когато сложих децата да си легнат, споделих това със съпруга си. Той скочи и извади от джоба на ризата си един лист, който му беше дал негов студент. На него бяха написани същите думи. Благодарихме на Бога за това чудесно насърчение.
Когато Господ поиска да направим нещо ново, Той ще бъде с нас и ще ни даде сила и смелост да го извършим. Всеки път, когато четем Словото и молим Бога да ни помогне да го приложим в живота си, нека отворим очите си и да чакаме. Той е верен и ще ни даде сила по пътя.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни даваш сила и смелост да извършим това, което искаш от нас. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще чета Божието слово и ще слушам Божието водителство.
Сара Хейг (Орегон)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВО СЛУЖЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply