Бог е светлина

Прочит: 1 Йоан. 1:1-10

 

„… Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.“

                                                                      (1 Йоан. 1:5)

 

Докато се разхождам сутрин, се наслаждавам на великото Божие творение, което ме заобикаля: килими от цветя, хиляди жълти пеперуди, прелитащи над тях, аромата от свежата мента и детелините. Чувам песента на птиците, които си строят гнезда и събират храна за своите малки. Слънцето още не е изгряло напълно, но небето вече е придобило онзи дълбок син, безоблачен цвят.

През повечето време от живота си нямам възможност да се радвам на природата, защото страдам от депресия, която не ме оставя. Болестта е надвиснала като облак над моя разсъдък и ми е много тежко. Бог ме е благословил с толкова неща, а аз чувствам в душата си мрак през повечето от шейсетте и две години, в които съм на този свят.

Божието слово е било надежда за мен през цялото време. В него няма тъмнина. Макар мракът да изпълва ума ми, сърцето не остава безнадеждно. Исус живее в него. Бог осветява вътрешното ми естество, за да не надделее тъмнината. „Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя?“ (Псалм 27:1). Депресията ми остана за цял живот, но съм уверен, че моят Господ и Спасител е винаги с мен, за да ме утешава и да ми дава надежда.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че си светлина, която премахва мрака. Благодарим Ти за мира и надеждата, които даваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус е с нас във всички изпитания.

Робърт Уайт (Тексас)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СТРАДАТ ОТ ДЕПРЕСИЯ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply