Бог е търпелив

Прочит: Исая 40:27-31

„… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си…“
(Исая 40:31)

Когато бях на пет години, ми откриха ендокардит. По онова време заболяването е било сериозна заплаха и са ме лекували близо година. Семейството ми не е християнско, но понеже живеехме в малък град, когато в църквата чули за мен, изпратили една група деца, наречена „Клуб на слънчицата“, заедно с неделната им учителка, за да ме посетят.
Не помня много от посещението, но помня, че ми донесоха значка, на която беше нарисуван Исус, Който държи агне. На нея пишеше, че Той е Добрият пастир. На гърба ѝ децата бяха написали свое пожелание с молив. За щастие, при преместванията със семейството през годините успях да я запазя. Моливът почти се е изтрил, но още се чете.
По-късно през християнския ми живот тази значка се превърна в ценно притежание. Тя ми напомня, че Бог е верен и търпелив към нас, че ни чака, докато осъзнаем, че се нуждаем от Него. Както казва днешният стих: „онези, които чакат Господа, ще подновят силата си“. Аз получих духовна сила и физическо изцеление и сега, вече на 85 години, се чувствам силен. Бог е верен и истинен и колкото по-бързо отидем при Него, толкова по-дълго ще можем да Го прославяме и да следваме примера на Исус.

Молитва: Господи, благослови всички, които са били докоснати от Твоята грижа, и ги води към вяра в Исус, нашия Спасител. Амин.

Мисъл за деня: Ще следвам Божия призив да помагам на хората по пътя им към вярата.
Кен Клаар (Айдахо)

Да се молим за: ТЕЖКО БОЛНИТЕ ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply