Бог е верен

Прочит: Лука 14:25-27

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

                                                                                         (Притчи 3:5-6)

 

Смятах, че вече съм улегнала. С Боб завършихме гимназия и колеж, оженихме се и живеехме в родния си град. Тогава Бог призова съпруга ми за пасторско служение. Наложи се да се преместим и аз осъзнах, че няма да ни е лесно. Дотогава „вяра“, „покорство“ и „риск“ бяха само думи за мен. Винаги съм искала да служа на Бога, но не съм предприемала промяна, която да е извън моя контрол. Никога не съм приемала сериозно думите на Исус: „Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен“.

С молитва и четене на Словото поех по новия път в своя живот, по който трябваше да се науча как да вярвам и да се покорявам на Бога. Вярата е процес на посвещение на Господа, Който винаги е верен. Тя е осъзнаване, че всяка стъпка, която правим, е водена от Този, Който вече знае целия ни път и Който е наш Баща. 

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за хората, които са готови да се откажат от всичко, за да Ти служат. Помагай ни да Ти се доверяваме и да се покоряваме на Твоя призив. Амин.

 

Мисъл за деня: Вярата е живот.

Карол Мърфи (Джорджия)

 

Да се молим за: ПАСТОРИТЕ И МИСИОНЕРИТЕ.

Остави коментар

Live Reply