Бог е верен

Прочит: Битие 12:1-7

 

„Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.“

                                                                       (Битие 12:1)

 

Сутринта се събудих с настроение. Замислих се за многото благословения в моя живот. Трябваше да сменя работата си и да получавам по-ниска заплата, но това не ме потискаше. Напротив, чувствах се спокоен и сигурен.

Спомних си за историята на Аврам и неговото покорство пред Бога. Той трябваше да напусне земята си и да отиде на място, където Господ го изпращаше. Не мога да проумея как без да се оплаква, Аврам се покори на този призив. Бог беше верен и подари на Своя слуга и потомството му нов дом.

Господ иска от нас да вярваме, да се покоряваме, да не се съмняваме, че Той винаги ще бъде с нас. Когато преминаваме през изпитания и несигурност, нека се насърчаваме от историята на Аврам. Вярата и покорството ни водят при Бога. А Той никога няма да се откаже от нас.

 

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти, че винаги де грижиш за нас. Дори когато не разбираме какво се случва, помагай ни да Ти се покоряваме и да следваме Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако се доверяваме на Бога, Той ще ни помага.

Байрън Самюелс (Флорида)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ ПРОМЯНА.

 

Остави коментар

Live Reply