Бог избавя

Прочит: Матей 28:1-10

 

„А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна…“

                                                                                (Матей 28:5-6)

 

През 2006 година един мой колега се опита да ме убие, понеже не пожелах да го последвам в неща, които не одобрявах. На 26 ноември той изпрати четирима млади мъже в дома ми, за да сложат край на живота ми. За щастие, те бяха арестувани, преди да успеят да го сторят. Аз избягах в Уганда, далеч от семейството и приятелите си.

Животът в изгнание беше труден. Вечер си лягах гладен и не спирах да се тревожа за своите близки, които нямаха достатъчно пари. В най-тежките моменти дори си мислех, че Бог не чува молитвите ми.

Веднъж прочетох Псалм 125:1-2: „Онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а до века остава. Както хълмовете обкръжават Йерусалим, така Господ обкръжава народа Си отсега и до века“. На следващия ден един човек от Колорадо, който беше дошъл на посещение в Уганда, реши да остане при мен за няколко дена. Когато научи моята история, той предложи да се помолим заедно и ми каза: „Само за три дена Бог може да промени всичко“. Припомних си чудото на Христовото възкресение и се почувствах насърчен.

Няколко месеца по-късно моето положение изцяло се промени – приеха ме да уча богословие в християнския университет в Уганда. Днес съм пастор и ръководител на църковен окръг. Бог има силата да промени живота ни напълно.

 

Молитва: Любящи Татко, Твоята мощ надминава всичките ни очаквания. Помагай ни да се доверяваме на Твоите обещания и да търсим Теб, когато имаме нужда от помощ. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Нищо няма да ме поклати, ако уповавам на Господа.

Нзабонимпа Алексис (Руанда)

 

Да се молим за: ПРЕСЛЕДВАНИТЕ ЗАРАДИ ВЯРАТА.

 

Остави коментар

Live Reply