Бог ме обича

Прочит: Лука 11:5-13

„И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!“
(Лука 11:13)

След служба отидохме до близката пекарна, за да си купим гевречета. Всяко от по-големите деца си взе от своя любим вид, а ние с жена ми взехме общи за нас и за по-малките. След като се нахранихме, аз събрах останалите гевречета, а децата ме помолиха да ги запазя за закуска на следващия ден. Аз се съгласих.
На следващата сутрин се изумих, че и шестте ни деца ме попитаха може ли да закусят с геврече. Когато им напомних, че вече сме говорили по този въпрос, получих следните отговори: „О, забравих“, „Аз не си спомням“ и „Питам за всеки случай“.
И аз като моите дъщери забравям, че Бог е бил верен към мен. Благодарен съм, че въпреки това Той ме обича, продължава да се грижи за мен и ме уверява в това отново и отново.

Молитва: Велики Боже, прости ни, че забравяме за Твоята неизменна любов. Благодарим Ти, че винаги си търпелив към нашите съмнения. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще си припомня колко много ме обича Бог.
Касиус Ру (Южна Каролина)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ СЪМНЯВА В БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

Остави коментар

Live Reply