Бог, нашата сила

Прочит: Псалм 18:1-6

„Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?“
(Марк 4:40)

Един ден пътувах към родното си село, но не можех да видя планината заради гъста мъгла. Въпреки това знаех, че е там. Когато се намираме в трудна ситуация, ни е трудно да почувстваме Божието присъствие, но Бог е близо до нас.
Когато лекарят откри, че жена ми е болна от рак и ми каза, че ѝ остават месец-два живот, аз се изпълних със страх от неизвестността за бъдещето. Въпреки това трудното изпитание ме приближи към Бога.
Сега, когато мисля върху това, аз съм уверен, че макар съпругата ми Сарои да е при Бога, Той винаги е бил до мен, за да ме преведе през трудностите. Той ми е давал сила и е благославял моето семейство. Нека призоваваме Божието име, защото Бог винаги ще бъде с нас.

Молитва: Господи, сред многото трудни ситуации, през които преминаваме, помагай ни твърдо да вярваме в Тебе. Амин.

Мисъл за деня: В житейските бури Бог винаги е до нас.
Ашок Ратод (Индия)

Да се молим за: ХОРАТА, БОЛНИ ОТ РАК, И ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ.

Остави коментар

Live Reply