Бог не се изморява

Прочит: Псалм 112:6-8

„Утвърдено е сърцето му; той няма да се бои…“
(Псалм 112:8)

Аз и семейството ми служим като мисионери в Хаити и веднъж се наложи да останем в Доминиканската република за един месец. Нямахме много средства, затова разгледахме забележителностите, като изминахме десетки мили пеша. Това обаче измори твърде много тригодишния ми син. Той започна да плаче: „Искам на рамене! Искам на рамене!“. Наложи се да го нося през останалото време.
Веднъж му казах, че съм изморен, а той ми отвърна: „Не можеш да си изморен. Ти си моят татко!“. Земните бащи могат да се изморят, дори толкова, че да не могат да вдигнат децата си на своите рамене. Нашият небесен Баща обаче никога не се изморява. Той винаги може да вземе нашия товар и винаги е готов да ни помогне, когато Го призовем. Има моменти, в които животът ни е много труден и нямаме повече сили да продължим напред. Понякога се заблуждаваме, че можем да устоим сами, но рано или късно се убеждаваме в противното. Когато опасности, болести и мрак ни бутат към пропастта, Бог очаква да ни хване. Той с готовност ще вземе нашия товар, стига да Му го поверим.

Молитва: Святи Боже, помагай ни да не забравяме, че си винаги близо до нас. Учи ни да се доверяваме на Твоята сила. Амин.

Мисъл за деня: Мога да виждам отвъд изпитанията, ако уповавам на Божията любов.
Крис Сърбър (Вирджиния)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА НА МИСИОНЕРИ.

Остави коментар

Live Reply