Бог не се променя

Прочит: Матей 22:34-40

 

„И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпроса: Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?“

                                                                  (Матей 22:35-36)

 

Преди известно време с жена ми и няколко човека от църквата решихме да прочетем Библията от начало до край. Когато поех дългото пътешествие през Стария завет, се заредиха множеството пророчества за Божия гняв и тежките наказания. Очаквах с голямо нетърпение да стигна до свидетелствата за Божията любов в Новия завет.

Тогава си зададох един важен въпрос: „Какво толкова много разгневяваше Господ в Стария завет?“. Реших да чета по-внимателно и скоро открих поне три причини за този гняв: идолопоклонството, несправедливото отношение към потисканите, бедните и чужденците и надменността, съчетана с чувство за себеправедност.

Накрая осъзнах, че Богът, Който откриваме в Стария завет, е Същият този Бог, Който ни се открива в лицето на Христос и Който ни казва, че най-голямата заповед е да обичаме Господ с цялото си сърце и ближните си, както себе си. Като поставяме Него на първо място, грижим се за хората в нужда и потискаме гордостта си, ние започваме да живеем според Божиите заповеди.

 

Молитва: Господи, помагай ни винаги да поставяме Теб на първо място в живота си. Отваряй очите ни за нови и по-добри начини да помагаме на хората и ни давай сила да ги обичаме. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще почитам Бога, като Го поставям над всичко друго.

Жерал Уилямс (Алабама)

 

Да се молим за: ПО-ДЪЛБОКО РАЗБИРАНЕ НА БОЖИЯТА ПРИРОДА.

 

Остави коментар

Live Reply