Бог ни познава и обича

Прочит: Йоан 10:1-5

 

„Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“

                                                                   (Римляни 8:38-39)

 

Бях в болницата на посещение при майка ми, когато по коридора ме спря възрастен мъж, за да си поговорим. Той ми разказа, че е едно от девет деца и че баща му в последните години от живота си ослепял. „Знаеш ли – каза мъжът, – макар и слях, татко ни познаваше всички по гласовете.“ Липсата на зрение не е била пречка за този човек да познава и да се грижи за децата си.

Исус ни казва: „Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават“ (Йоан 10:14). В осмата глава на Посланието до римляните апостол Павел ни напомня, че нищо не може да ни отлъчи от любовта на Отца и общението ни с Христос.

Липсата на зрение не е попречила на онзи човек да познава своите деца. Колко насърчително е да знаем, че нищо не може да ни попречи да обичаме Бога и да общуваме с Него!

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че ни познаваш и че искаш да общуваш с нас. Ние сме благодарни, че нищо не може да застане на пътя на тази Твоя любов към нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов.

Джеймс Хейс (Тенеси)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА СЛЕПИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply