Бог ни прощава

Прочит: Колосяни 1:9-14

 

„… Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете…“

                                                                       (Колосяни 1:13-14)

 

Едно лято, след като се прибрахме от дълго пътуване, с мъжа ми видяхме, че по един от прозорците вкъщи има пукнатини. Казаха ни, че докато играели с топка, едно от съседските деца я ритнало към прозореца и спукало стъклото. Това момче играеше често на улицата, но сега не можехме да го открием там, затова отидохме в дома му.

То бавно отвори вратата и застана пред нас с наведена глава. „Чухме за играта с топка – казахме ние. – Било е инцидент, на всеки може да се случи. Прощаваме ти.“ Момчето изведнъж се раздвижи, погледна ни, очите му светнаха и то се усмихна.

Когато направим грешка, се срамуваме и търпим отхвърляне от страна на хората. Започваме да мислим, че не сме достойни и не можем да бъдем обичани нито от Бог, нито от тях. Лесно си внушаваме, че грешките ни са толкова големи, че не могат да бъдат простени.

Но Бог изпрати Своя Син, за да умре за нас и да ни изкупи от греховете. Тази милост е толкова голяма! Можем спокойно да надигнем глава, за да погледнем нагоре с увереност, че Бог, нашият Баща ни прощава винаги.

 

Молитва: Боже, когато духът ни отпада заради грешките и съмненията, сме благодарни, че Ти ни вярваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията милост е много по-голяма от нашите грешки.

Лин Хейр (Орегон)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ СЪС СРАМА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply