Бог обича всички

Прочит: Яков 2:1-9

„А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.“
(Деяния 10:34-35)

Един ден четиригодишната ни дъщеря дойде при нас и каза: „Тате, мамо, двама човека с различен цвят на очите могат да са приятели“. Замълча за малко и продължи: „Наистина, могат!“. Ние се засмяхме. Забавен беше не само нейният ентусиазъм, а и мисълта: „Разбира се, че могат да са приятели! Кой би могъл да е толкова дребнав, че да отхвърли приятел заради цвета на очите му!“.
Замислих се колко дребнави могат да бъдат хората. Ние се отнасяме добре или зле с другите в зависимост от цвета на тяхната кожа, от националността им или други качества, като доходи, успех и т. н. Но знаем, че Бог не отхвърля никого. Всъщност Той обича това разнообразие. Господ не изтъква конкретен външен вид, който човек трябва да има, за да го обича. Библията ни казва точно обратното. Божите деца идват от различни народи, те са с различен цвят на кожата и различно социално положение.
Когато светът ни съди по външния вид, можем да се обърнем към Бога и Неговото Слово, за да открием истинското си достойнство. В Бога намираме толкова голяма любов, че никога не бива да губим надежда.

Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни обичаш такива, каквито си ни създал – уникални. Нека и ние обичаме своите ближни по този начин. Амин.

Мисъл за деня: Бог не отпраща никого.
Нийл Екърт (Мичигън)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ЧАСТ ОТ МАЛЦИНСТВО.

Остави коментар

Live Reply