Бог обича всички

Прочит: Йоан 13:34-35

 

„Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.“

                                                                           (1 Йоан. 4:11)

 

Спомням си как на един скаутски лагер едно момче искаше да се прибере вкъщи. Беше изминала едва седмица от нашия лагер, но на него му беше за първи път да се отделя за толкова време от дома. Беше му мъчно за неговите родители и постоянно се опитваше да се свържи с тях. С помощта на ръководителите и някои от скаутите ветерани успяхме да го убедим да остане поне до сряда вечерта. Те положиха всякакви усилия да го включат в различни дейности и до сряда момчето беше забравило, че иска да се прибере. В началото то не искаше да бъде на лагер, но любовта, грижата и приятелското отношение помогнаха той да промени своето решение.

Виждам един паралел между тази ситуация и Божията любов към нас, хората. Бог ни обича още преди да сме се родили. Благодарение на тази любов ние можем да разберем изобщо какво е любовта и как да я споделяме с другите хора. След като Бог обича всички хора, не трябва ли и ние да ги обичаме?

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за твоята любов. Помагай ни да се опитваме да обичаме хората, както Ти ги обичаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията любов е необятна и се простира към всички хора.

Джейсън Понцио (Джорджия)

 

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПЛАНИРАТ ДА ОТИДАТ НА ЛАГЕР.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply