Бог с нас

Прочит: Исая 9:2-7

 

„Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“

                                                                              (Евреи 13:5)

 

През месеца на Рождество Христово постоянно чуваме празнични песни и гледаме коледни предавания, които ни засипват с послания за силата на чудесата. Светът чувства, че има нещо специално в този празник, макар да се опитва да изключи самия Исус от него.

Но кое всъщност прави празника толкова специален? Желанието за добри дела и мирът, който чувстваме, са само малка част от него. Рождество Христово е специален празник заради една основна причина: Бог дойде на земята като малко дете, стана като нас, хората, стана един от нас, като в същото време остана свят.

„Бог е с нас“. Какво прекрасно обещание! Най-доброто е, че то важи не само през няколкото седмици около Рождество. Християните живеят с тази надежда всеки ден. Ние сме Божии деца и знаем, че Бог е с нас през целия ни живот. Ето това е Благата вест: „Бог е с нас“. Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да ни спаси (Йоан 3:16).

Когато се втурнем в суетата около празника, нека не забравяме най-важното негово послание: Бог е с нас – сега и завинаги.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за великото Твое обещание никога да не ни оставяш. Амин.

 

Мисъл за деня: Истинският дар на Рождество е Божието присъствие в нашия живот.

Антъни Маринес (Ню Йорк)

 

Да се молим: ДА ВЯРВАМЕ НА БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply