Бог се грижи за нас

Прочит: Даниил 3:8-30

„Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“
(Второзаконие 31:8)

Миграцията по целия свят нараства. Разширява се както нейният обхват, така и темповете ѝ. Става все по-трудно да бъде предвидено как ще се развива този процес в бъдеще. Преместването винаги носи тревога и страх от неизвестното. Израилтяните проявяваха тази тревога, като се обръщаха към чужди богове или не се покоряваха на Божите наредби.
Въпреки това преместването на ново място може да усили нашата вяра, както се случи с Авраам, когото Господ призова. Историята на Йосиф, на Седрах, Мисах и Авденаго ни показват как можем да прославяме Бога независимо от културата, сред която живеем. Най-важното винаги остава желанието и готовността ни да следваме Неговата воля.
Библията винаги е била с мен по време на пътувания и ми е помагала да гледам към Бога и да се уча от Неговото слово, където и да се намирам. Ако изберем да се доверим изцяло на Божията неизменна любов и грижа, ще имаме сили да се справяме с предизвикателствата.

Молитва: Боже, учи ни да Ти се доверяваме и да Ти бъдем покорни независимо от обстоятелствата. Амин.

Мисъл за деня: Мога да се доверявам на Бога и да Му се покорявам независимо от обстоятелствата.
Феликс Куабена Донкор (Южна Африка)

Да се молим за: МИГРАНТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply