Бог се грижи за нас

Прочит: Йоан 11:1-15

„Исус ѝ каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?“
(Йоан 11:40)

Горещо се молех на Бога една конкретна врата да се отвори пред мен и тъй като не се случваше, аз започнах да се отчайвам и да се съмнявам. Започнах да мисля, че Той не се интересува от мен.
Питам се дали Марта и Мария са се чувствали така в историята от днешния прочит. Те и брат им Лазар бяха приятели на Исус и от Йоан 11 разбираме, че Той ги е обичал. Но когато Лазар се разболя и изпратиха вест на Исус, Той не дойде веднага и Лазар умря. Въпреки това, щом чу за него, Исус знаеше какво ще стори и че всичко в крайна сметка ще свърши добре.
Този библейски пасаж ми напомня, че Бог ме обича, чува молитвите ми и е готов да отговори. Той ще изпълни Своя план за живота ми в точното време. Това, към което съм призована аз, е да вярвам.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че във всяко нещо се прославяш. Помогни ни да Ти се доверяваме, когато животът ни излиза от контрол. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Дори в най-голямата болка Бог е с мен.
Тола Бабалола (Нигерия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ, ЧЕ БОГ НЕ ГИ ЧУВА.

Остави коментар

Live Reply