Бог ще промисли

Прочит: Лука 9:1-6

„Исус им каза: Не вземайте нищо за път – нито тояга, нито торба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи.“
(Лука 9:3)

В днешния библейски пасаж Исус изпраща дванадесетте ученици да проповядват и да изцеряват. Вярвам, че всички сме призовани да следваме заповедта на Христос, като споделяме евангелието и водим хората към спасение. Но имам много грижи: моето семейство, пасторското ми служение, икономическото положение на моите близки и на общността ми. Като пастор постоянно се притеснявам за бюджета на църквата и дела на парите за евангелизация.
Наскоро от една организация ме помолиха да послужа на Бога чрез тяхното служение за музикално и християнско обучение на деца в неравностойно положение. Организацията покриваше всичките ми разходи и осигуряваше на децата дрехи, храна, пътни разноски и учебни принадлежности. Служих шест месеца, но продължих да се притеснявам дали следвам достатъчно призива на Исус към всички Негови ученици.
Както и да служим, сме призовани да споделяме вестта за спасението с целия свят. Ако сме Божи служители, трябва да вярваме на Неговите обещания. Ако сме посветили живота си на делото Му, не бива да се притесняваме. Той ще ни подготвя за служението.

Молитва: Боже, помогни ни да Ти се доверяваме в изпълнението на Твоята воля. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще промисли за мен, когато отговоря на Неговия призив.
Манус Тепджунта (Тайланд)

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ МИСИОНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Остави коментар

Live Reply