Бог ще се погрижи за останалото

Прочит: 1 Петр. 4:10-11

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“
(Псалм 41:10)

Моят добър приятел Фред ме е научил на много неща за служенето на Бога. Той започна да работи като гимназиален учител, но не можеше да се примири с болката на някои ученици, които избираха грешен път в живота си. Фред чувстваше потребност да помогне. След дълги молитви заедно с жена си Дороти той реши да напусне работа и да започне служение за деца в риск, като ги води при Христос. Тази крачка на вярата, направена преди 38 години, помогна на хиляди тийнейджъри и служението не е прекъсвало до днес.
След като се пенсионира, Фред продължи да служи. През 2004 г. той основа второ служение – за социализация на хора, извършили престъпления. Както при работата с младежи, основната цел е изграждане на взаимоотношения с Христос, и резултатите са невероятни.
Веднъж попитах Фред кое мотивира него и съпругата му да служат така вярно на Бога. Той отвърна скромно: „Само казахме „да“. Господ направи останалото“. Какъв прекрасен пример за това, че Бог не очаква да имаме специални дарби! Просто трябва да кажем „да“, а Той ще се погрижи за останалото.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че никога не ни оставяш, каквото и да се случва. Помогни ни да бъдем смирени служители на Твоето царство, като винаги Ти се доверяваме. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Когато кажа „да“, Бог ще се погрижи за останалото.
Джон Баун (Минесота)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКОРО СА ИЗЛЕЗЛИ ОТ ЗАТВОРА.

Остави коментар

Live Reply