Бог тихо ни води

Прочит: Псалм 46:1-11

 

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“

                                                                                (Псалм 46:10)

 

Докато жена ми беше в интензивното отделение, всички ми казваха да не губя вяра, че ще се възстанови. Но това не беше лесно. Съвсем скоро бях изгубил баща си, макар че до последно вярвах, че това няма да се случи. Евентуалната загуба на моята съпруга щеше да е огромен удар за мен и моето семейство. Страхът ми се подсилваше още повече от факта, че здравните ни осигуровки скоро нямаше да могат да покриват проточилото се лечение.

В това тежко състояние, в което се намирах, попаднах на цитирания стих от Псалм 46. Осъзнах, че не мога да се доверя на нищо друго, което да ми даде сигурна надежда, освен на Бог и Неговата помощ.

Дългият престой на съпругата ми в реанимацията предизвика още по-дълъг период на възстановяване. Нейните сили бяха съвсем изчерпани. Аз се чувствах емоционално изцеден. Въпреки всичко, никога не се почувствах изоставен от Бога. Той през цялото време беше до нас чрез помощта на църквата. Той ни помогна да се справим финансово със ситуацията.

Днес чувствам мир. Псалм 46 ми показа как да се успокоя и да се доверя изцяло на Бога. Той изцелява физическите ни рани, но възстановява и душите. Бог обновява живота и вярата ни.

 

Молитва: Господи, докато преминаваме през бури, Ти ни водиш към тихо място и ни даваш мир, който „никой ум не може да схване“ (Филипяни 4:7). Благодарим Ти. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато идват тежки дни, млъкни и чакай Бога.

Абелардо Флорес Зертуче  (Мексико)

 

Да се молим за: НАШИ РОДНИНИ, КОИТО СА В БОЛНИЦА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply