Бог знае

Прочит: Матей 4:1-11

 

„Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.“

(Матей 4:11)

 

Няколко години преподавах на трети клас в същата класна стая, където самата аз бях третокласничка. В началото на всяка учебна година показвах на класа снимката си от тяхната стая и им разказвах, че съм сядала на един от чиновете, сипвала съм си вода от тяхната мивка и съм се учела от написаното на старата учебна дъска. Това помагаше новите ученици да се почувстват по-спокойни. Споделях на децата, че разбирам тяхната тревога и очакване, защото сама аз съм била нова ученичка в тази класна стая.

Ние имаме Спасител, Който разбира нуждите и емоциите ни. За мен е много утешително, се Исус познава човешката радост и трудностите на живота. Бог Го изпрати, за да живее сред нас и да ни даде пример как трябва да живеем. Когато четем Библията, разбираме, че Исус е изпитал  изкушението, глада, самотата, болката, отхвърлянето, както и  любовта, мира, радостта и добротата – всичко, което изпитваме ние в земния си живот. Служим на велик Бог, изпълнен с милост към нас.

 

Молитва: Господи, колко прекрасно е да знаем, че Ти не само виждаш, но и познаваш добре човешките ни тревоги! Помагай ни да проявяваме Твоето състрадание и милост към другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся възможности да проявя милост и състрадание.

Сали Хослър (Индиана, САЩ)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ.

Остави коментар

Live Reply