Бог знае и може всичко

Прочит: Изход 3:1-10

 

„Там ангел Господен му се яви в огнени пламъци изсред един бодлив храст…“

                                                                             (Изход 3:2)

 

Изплашена и изпълнена с чувство за несигурност, питах Бога: „Какво искаш да направя? Опитвам се да помогна с нещо, но изглежда съм абсолютно безполезна“. Участвах доброволно в различни програми на църквата, но като че ли нещо липсваше. Как можех да съм сигурна, че съм на правилния път? Със сигурност ли изпълнявах вярно Божия призив?

Докато се молех така, като че ли нещо ми просветна. Спомних си как Бог се обърна към Моисей, докато той пасеше овце в планината. Той намери бъдещия пророк, привлече вниманието му и му каза точно какво трябва да направи. Господ проговори на Моисей точно там, където той се намираше, и с точните думи, които да не останат неразбрани.

Почувствах облекчение при мисълта, че Бог знае точно къде се намирам. Ако от мен се очакваше да правя нещо друго, Той щеше да ме насочи към него. Няма нужда да се страхувам, че ще го изпусна. Вместо това трябва да съм спокойна и уверена, че Бог знае как да достигне до сърцето ми. Може би чрез телефонно обаждане от приятел, а защо не с някаква история, която да привлече вниманието ми. Или пък горящ храст! Той, Който иска да Му служа, може да ме призове по хиляди начини.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти, че знаеш точно къде се намираме и че ни призоваваш да бъдем Твои съработници в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог знае къде съм и какво мога да направя.

Лин Каридис (Мичигън)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ТЪРСЯТ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

Остави коментар

Live Reply