Богати във вярата

Прочит: Яков 1:12-16

„Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“
(Яков 1:12)

Като имаме предвид наема, сметките, лекарствата, храната и всичко останало, от което се нуждаем през месеца, на мен и жена ми често ни е трудно да издържим с ниските си доходи. Опитваме се да планираме и да харчим само за най-необходимото, като правим списък за всички разходи. По този начин имаме представа какво ще трябва да похарчим и ще можем ли да спестим нещо. Системата работи добре, с едно малко изключение. Списъкът често се увеличава непредвидено заради многото примамливи неща, на които не можем да устоим. Изисква се дисциплина, за да не се поддадеш на изкушението.
И като християни се опитваме да си наложим дисциплина. Четем Библията всеки ден, фокусираме се върху това, от което се нуждаем, благодарим за всичко, което имаме, вместо да се тревожим за това, което нямаме. Както планирането на финансите ни помага в ежедневието, така духовната дисциплина ни улеснява в пътя на вярата. С времето сме научили, че не е толкова важно това, което искаме, а това, което имаме. Богатството във вярата е безценно.

Молитва: Господи, помагай ни да преодоляваме изкушенията в този свят и да си събираме богатства в небесата. Амин.

Мисъл за деня: Материалните неща идват и си отиват, но духовните са за вечността.
Марк Картър (Орегон)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ С НИСКИ ДОХОДИ.

Остави коментар

Live Reply