Богато наследство

Прочит: Исус Навин 4:1-9

„Ще спомена делата Господни; защото ще си спомня чудесата, извършени от Теб в древността.“
(Псалм 77:11)

Още от съвсем ранна възраст синът ми е изключително любопитен. Постоянно задава въпроси на мен, на майка си и на цялото семейство. Иска да знае за всяко нещо, което правим, за всяка семейна традиция. Това ни радва, защото ни дава възможност да споделим своите истории и важните неща, които са ни изграждали през годините. Разговорите с него ни правят по-близки и му помагат да се чувства истински член на нашето семейство.
По същия начин всички ние можем да проявяваме интерес към традициите на своята църква. Познаването на нейната история, на важните събития, които са я изграждали, смисъла на нещата, които се правят с години, ни помага да оценим наследството, което имаме като част от това общество. Можем дори да открием традиции, които са разчупили деноминационните граници и са ни направили по-близки с останалите християнски църкви, с които сме едно семейство с един Бог и Спасител.

Молитва: Небесни Татко, благодарим Ти, че изпрати Своя Син, Исус Христос, за да ни подари общение с Теб. Нека нашите традиции и обичаи да ни напомнят за огромната Ти любов и да ни дават надежда. Амин.

Мисъл за деня: Християнските традиции ми дават поглед към бъдещето.
Даниел Тан (Малайзия)

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ИСТОРИЦИ.

Остави коментар

Live Reply