Богатство

Прочит: Матей 27:57-60

 

„На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“

(1 Тимот. 6:17)

 

Йосиф от Ариматея беше заможен човек, който бе станал последовател на Исус. Той не беше позволил на парите да станат негов идол или самоцел, а ги използва, за да послужи на Исус в един момент на дълбока скръб сред Неговите близки и последователи. Йосиф поиска тялото на Спасителя, обви го в чиста плащеница и го погреба в собствения си, новоизсечен гроб. Притежанието на собствен гроб не беше привилегия за всеки, а само за богатите, в никакъв случай не за разпънатите на кръст.

Няма значение с колко пари разполагаме. От значение е как ги използваме. Колко добър пример е този на Йосиф от Ариматея за нас: както за богатите, така и за тези, чиито джобове са празни! Любовта към Исус придава на живота ни смисъл и ни носи наследство, каквото всичкото богатство на земята не може да ни осигури. Нека любовта ни към Спасителя ни насърчава да живеем щедро и да служим на другите в Негово име.

 

Молитва: Милостиви Боже, нека единственото ни желание е това да Ти служим. Насърчавай ни да използваме това, което имаме, за да помагаме на хората в нужда. Амин.

 

Мисъл за деня: Няма значение колко имаме, а как го използваме, за да служим на Бога.

Малинда Филинджим (Северна Каролина)

 

Да се молим за: БЕЗРАБОТНИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply