Божи благословения

Прочит: Псалм 103:1-8

 

„Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.“

(Псалм 103:1-2)

 

Думите от днешния псалм бяха любимо въведение за пастора от моето детство, когато се събирахме в малката ни църква в източната част на Вирджиния. Той беше основал много църкви през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Аз бях от първите деца, които кръсти. Тогава бях на осем. Това беше моят пастор през цялото ми детство. Сега църквата е много по-голяма а моят първи пастор отдавна е при Бога.

Сега душата ми прославя святото име на Господа за многото църковни събрания, които са се молили за мен, от първата църква в детството до сегашната, която е истинско благословение за мен и моите близки. Божите благословения са много. Ако ги пазим в сърцата си с благодарност, те ще ни насърчават във всякакви обстоятелства и ще ни помагат да се радваме на всичко, което Бог ни е подарявал и продължава да ни подарява.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти за многото благословения, които си ни подарил, и за тези, които ще ни дариш в бъдеще. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Благодарността за получените от Бога благословения ми дава сила в днешния ден.

Гари Кръм (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: ПАСТОРИТЕ НА МАЛКИ ЦЪРКВИ.

 

Остави коментар

Live Reply