Божие дело

Прочит: Марк 9:38-41

 

„А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови. Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.“

                                                                                           (Марк 9:39-40)

 

В днешния прочит Исус насърчава Своите ученици да проявяват силна и искрена вяра. Йоан беше загрижен, че някакъв човек изгонва бесове в името на Учителя, без да е от кръга на най-близките Му ученици. Христос обаче ни учи, че не бива да приемаме единствено тези, които принадлежат към най-близкото ни обкръжение. Всички, които вярват в Него, в крайна сметка са се запътили в една и съща посока.

Отговорът на Йоан е познат на много християни. Често имаме склонността когато видим различия в традицията и практиката на другите, да отричаме цялото им служение. Но в много случаи разделенията се дължат на различията между поколенията или други чисто човешки недостатъци и не са основани на богословски принципи.

Днешната библейска история ни помага да разберем, че независимо от различията в проповядването на евангелието то достига тези, които имат нужда да чуят спасителната вест. Дори когато ние се питаме кой трябва да проповядва, как трябва да се споделя с хората, Бог има грижата вестта да намери почва в техните сърца.

 

Молитва: Боже, нека преодоляваме своите различия, защото Твоята безусловна любов е за всички хора. Амин.

 

Мисъл за деня: Благата вест може да достигне до хората по много различни начини.

Черил Андерсън (Калифорния)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИ ОБЩНОСТИ, КОИТО СА ЗАСЕГНАТИ ОТ КОНФЛИКТИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply