Божие обиталище

Прочит: 1 Коринтяни 6:19-20

 

„… но това ти пиша… за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.“

(1 Тим. 3:14-15)

 

Днешният текст ми напомня за времето, когато служех в армията и ме пуснаха в тридневен отпуск в Германия. Излязохме на разходка и с моята група решихме да посетим една много стара и красива църковна сграда. Тя беше наистина огромна и когато влязох вътре, изпитах чувство за страхопочитание, което беше допълнително подсилено от един човек, който ме помоли да си сваля шапката.

Дали днешният стих ни учи как да се държим само когато сме в сградата на църквата? Сградата ли съдържа основите на Божието учение, или истината е някъде другаде? Макар църковните ни сгради да са домовете, в които се събираме като Божие семейство, нашите тела са също Божие обиталище (виж Откровение 3:12).

Посещението в онази стара църква в Германия ми напомни, че тялото ни е храм на Святия Дух. Ако ходим с Христос, ще бъдем изразители на тази святост, към която сме призовани, със своите думи, с любовта си, с вярата, където и да се намираме.

 

Молитва: О, Боже, копнеем да бъдем Твой свят народ във всяка стъпка от своя житейски път. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз мога да бъда Божие обиталище където и да се намирам.

Тимъти Уент (Южна Дакота)

 

Да се молим за: ВОЕННИТЕ ЧАСТИ, КОИТО СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗАД ГРАНИЦА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply