Божие творение

Прочит: Псалм 139:13-18

„Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен…“
(Псалм 139:13-14)

Страдах от депресия и ниско самочувствие. Струваше ли си да живея, ако винаги щях да се чувствам така? Ходех на църква рядко, но майка ми настоя да стана редовен. Една неделя чух проповед за това, че Бог ни е сътворил по Свой образ и ни обича. След службата се включих в една група, където хората свободно споделяха нещата, които ги тревожат. Когато казах, че се боря с депресия, с изненада разбрах, че не съм единствен.
Сякаш Бог говореше чрез мен, когато изразих готовността си да бъда част от събранието и да помагам на тези, които споделят моя проблем. Оттогава всяка седмица се стремя да съм от помощ на тези хора. Мисля, че открих своята дарба. Сега разработвам дисертация по психология. Зная, че в точното време Бог ще покаже на всеки от нас каква дарба притежава.

Молитва: Благодарим Ти, всемогъщи Боже, че изпрати Своя Син, за да умре за нашите грехове, както и за това, че си ни създал неповторими. Помагай ни мъдро да използваме дарбите, които ни даваш. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме е създал с дарба, с която да служа.
Кевин Алк (Тексас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ ДЕПРЕСИЯ.

Остави коментар

Live Reply