Божието чудно творение

Прочит: Битие 1:26-31

„И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро.“
(Битие 1:31)

Аз съм художник и се съобразявам с детайли като светлина, сянка, цвят. Често намирам вдъхновение в красотата на Божието творение. Залезите, планинските върхове и падащите водопади бяха централна тема в моите картини. Допреди няколко месеца.
През януари започнах да рисувам лица. Забелязах колко трудно е да предадеш човешкото изражение с молив или боя. Само един грешен детайл – малко по-голям нос или леко отклонение в погледа – и цялото изображение се съсипва.
След всеки от първите пет дни на Сътворението Бог виждаше, че сътвореното е добро. Но след шестия ден, когато сътвори човека, Той провъзгласи всичко за „твърде добро“.
Често се оглеждаме и виждаме красотата на залезите, планините и водопадите, но забравяме прекрасното Божие присъствие в най-великото, най-съвършеното Божие творение – човека. Бог ни обича толкова много, че изпрати Исус Христос да живее и да умре на тази земя, за да имаме вечен живот.

Молитва: Боже, помогни ни да виждаме във всеки човек уникално творение на Твоята любов. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да покажа любов към Божието творение?
Нейтън Мелая (Тексас)

Да се молим за: ХУДОЖНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply