Божието изцеление

Прочит: Римляни 8:37-39

„… Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя.“
(Исус Навин 1:5)

След 17 години със сърдечно заболяване, започнах да изпитвам болка, която не можеше да се сравнява по сила с предишните. Със сигурност трябваше да постъпя в специализираната столична болница. Както стана ясно, бях преживял три инфаркта, като всеки от тях можеше да е фатален. Докато ме караха в количка за изследвания, главата ми беше пълна с въпроси, но и с един любим стих: „Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя“. Той много бързо ме успокои, защото ми напомни, че Господ винаги е с мен.
След като откриха три запушени артерии, лекарите решиха веднага да ме подготвят за поставяне на стент. Бог промисли за необходимите специалисти, лекарства и пари. Хората от църквата и други мои приятели за молеха за мен. Винаги съм вярвал, че изцелението идва от Бога, и след няколко дни престой в болницата се прибрах вкъщи – истински пример за Божията целителна сила.
Всеки от нас може да премине през тежки времена, но както ни обещава Библията, Бог никога няма да ни изостави. От собствен опит мога да заявя заедно с апостол Павел: „нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус“.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си с нас в най-трудните моменти от живота ни. Помагай ни да растем във вярата. Амин.

Мисъл за деня: Бог никога няма да ни изостави.
Тарак Кумар Праманик (Индия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗГУБИЛ НАДЕЖДА.

Остави коментар

Live Reply