Божието обещание

Прочит: Йеремия 29:10-13

„Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.“
(Евреи 4:12)

По време на един труден период от живота си намерих надежда в думите на Йеремия 29:11: „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда“. Нямах работа, имах сериозни финансови затруднения и бях отчаяна. Това, което ме привдигна и ме запази от пределното отчаяние, беше Божието обещание, което ще се изпълни в подходящото време.
Реших да насоча сърцето и мислите си към плода на Духа – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание – и да продължавам да раста в духовна зрялост (вж. Галатяни 5:22-23). Пътят на вярата е лесен, когато всичко върви добре и според очакванията ни. Но когато сме подложени на изпитание, което надхвърля нашето разбиране, вярата ни може да отслабне.
Зная, че изпитанията няма да престанат, но зная, че Бог ще ми помогне, ако разчитам на Неговото обещание, че всичко ще е за мое добро.

Молитва: Боже на надеждата, помагай ни да приемаме изпитанията като част от духовния си растеж. Говори ни и изпълвай сърцата и умовете ни със Своята истина. Амин.

Мисъл за деня: Бог, Дарителят на живота, мисли за моето добро.
Моник Асеведо (Колумбия)

Да се молим за: БЕЗРАБОТНИТЕ.

Остави коментар

Live Reply