Божието присъствие

Прочит: Ефесяни 2:1-10

 

„Елате, слушайте, всички, които се боите от Бога, и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.“

(Псалм 66:16)

 

На всяко неделно богослужение си мисля, че малко неща могат да ме изненадат, но стих или песен, които съм чувал и пял в продължение на години, изведнъж ми проговарят по нов начин. Замислям се как Бог работи в моя живот, в живота на любимите ми хора, в църквата. Умът ми се изпълва със спомени. Сърцето ми чувства благодарност към всички благословения от Бога и почти всеки път се просълзявам.

Преди години не си представях, че ще мога без притеснение да изразявам емоциите си от срещите с Бога. Не допусках, че ще мога спокойно да говоря за своята вяра или да се моля публично. Но след различни преживявания, някои от които доста тежки, Господ разчупи моята черупка и промени стремежа ми към изолация. Той ме срещна с хора, които ме обичат, и отвори сърцето ми към любовта и приемането. Когато най-сетне осъзнах, че Бог присъства активно в моя живот и в живота на другите, станах по-уверен във вярата и почувствах готовност да израствам.

Някои си представят Бога като някой, който е далеч и дори абстрактен, но при мен е съвсем различно. Святият Дух променя начина, по който възприемаме Бога, като ни приканва към близко общение с Твореца.

 

Молитва: Велики Боже, благодарим Ти, че си с нас всеки ден. Давай ни смелост, за да Ти отвръщаме със същата вярност. Амин.

 

Мисъл за деня: Как отношението ми към Бога се е променяло във времето?

Хейс Майзъл (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ВОДЯТ БОГОСЛУЖЕНИЕТО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

Остави коментар

Live Reply