Божието семейство

Прочит: Римляни 8:14-17

 

„… като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля…“

                                                                                      (Ефесяни 1:5)

 

Родена съм от младо момиче, което е решило да ме даде за осиновяване. Така съм попаднала в семейството на двама млади, които много искали деца, но не можели да имат. Бог отговорил на техните молитви, когато ме открили. Той се е погрижил и за мен – не мога да си представя по-добри родители! Те ме направиха част не само от своето, но и от любящото семейство на вярата. Винаги са били за мен пример и са ме възпитавали в доброто.

За съжаление, майка ми беше до мен едва тринадесет години, защото почина внезапно. С Божията помощ татко направи всичко възможно, за да ме отгледа сам. Той живя много по-дълго и имах щастието да ме заведе до олтара в деня на моята сватба, както и заедно да се радваме на моите деца.

Родителите ми ме обичаха безусловно. Решението на биологичната ми майка също е подтикнато от любов. Позволението да бъда осиновена беше продиктувано от Божията грижа към всички нас.

Господ ни обича безусловно, помага ни и ни прощава. Той никога няма да ни изостави. Когато заявим своята вяра в Христос, ние ставаме част от Неговото семейство.

 

Молитва: Небесни отче, грижи се за всички родители и деца. Благодарим Ти, че сме част от Твоето семейство. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой ми е показал Божията безусловна любов?

Мери Ан Бейкър (Пенсилвания)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА, КОИТО ОСИНОВЯВАТ ДЕТЕ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply