Божието семейство

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-20

„Защото всички ние (…) се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло…“
(1 Коринтяни 12:13)

За годишнината от сватбата с моя съпруг получихме колаж, на който с букви от скрабъл беше направена кръстословица, съставена от нашите имена и имената на децата и внуците. Тя беше символ на нашето единство. Всяка буква беше залепена отделно с лепило и ако дори една от тях липсваше, целият замисъл щеше да се развали.
Ние поставихме колажа на видно място в дневната, затова често го разглеждаме. Кръстословицата от имена ми помага да се чувствам по-близо до тези свои близки, с които сме далечни. Разбира се, ние не живеем в пълна хармония, никое семейство не може да го постигне.
Църковните семейства също не живеят в пълна хармония. Когато пише до коринтската църква, апостол Павел използва метафората за човешкото тяло, за да обясни как трябва да функционира тя. Неговото описание ни напомня, че всички ние имаме важна роля в Божието царство, също както всяка буква от нашия колаж има своя смисъл в цялото. Въпросът, който всички трябва да си зададем, е следният: „Дали съм там, където Бог иска да бъда днес, и правя ли това, което Той иска да правя?“.

Молитва: Нека дойде Твоето царство, Боже, и нека бъде Твоята воля – както на небето, така и на земята. Амин.

Мисъл за деня: Аз имам важна роля в Божието царство.
Маделин Питърсън (Небраска)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА, В КОИТО ИМА КОНФЛИКТ.

Остави коментар

Live Reply