Божието семейство

Прочит: 1 Йоан 3:1-2

„И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.“
(Римляни 8:17)

Почти всеки човек иска да чувства принадлежност – към група, култура или общество. Тази необходимост обикновено се асоциира с тийнейджърската възраст, но е характерна и за възрастните. Макар да носят същата фамилия, някои хора не се радват от това, че са част от своето семейство или от историята на дадено общество. Има такива, които нямат с кого да споделят радостта и надеждите си, скръбта, вярата.
В служението си срещам много хора, които влизат в църквата сами и стават част от едно ново семейство – това на Бога. В Христос ние ставаме сънаследници на Божието царство. Семейството на вярата създава възможности за ново начало, нова надежда и очакване на вечния живот. Бог иска да сме част от Неговото семейство. Исус ни научи на това, когато показа на Своите ученици как да се молят: като казват „Отче наш“. Исус сподели славата на Своя Отец с учениците и с нас. Всеки е поканен в семейството на вярата, защото нашият небесен Отец ни обича.

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че ни правиш част от семейството на вярата. Помагай ни да водим и други при Теб, за да почувстват истинския смисъл на семейството! В Твоето име се молим. Амин.

Мисъл за деня: Аз принадлежа към Христовото семейство на вярата.
Маркос Антонио Гарсия (Бразилия)

Да се молим за: СВОЕТО ЦЪРКОВНО СЕМЕЙСТВО.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply