Божието слово

Прочит: Исая 55:8-13

„… така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при Мен празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“
(Исая 55:11)

Приятелката ми Робин беше разочарована. Едва 13 деца бяха дошли на християнски лагер. „Толкова средства влагаме в това – ми каза тя. – Аз насърчавам хора да ни помагат, вземам си седмица отпуска и накрая – 13 деца!“
Аз ѝ разказах за първия си лагер. Той беше организиран от малка църковна общност и дойдоха много малко деца. Аз бях едно от тях. „Там получих първата си Библия – ѝ казах аз. – Там научих за първи път библейски стих наизуст. Там научих песента „Исус ме обича“. Когато 13 години по-късно една приятелка ми разказа повече за Христос, тя ми цитира Йоан 3:16, а аз вече знаех този стих. Него бях научила на детския лагер.“
Аз не реших да следвам Исус на онзи лагер. Хората от малката църква нямаше как да разберат, че 13 години по-късно станах християнка. Но Бог използва един стих от Библията, който благодарение на тях запомних, за да се обърна към Него. От 30 години служа вярно на Бога.
Дори да не го виждаме своевременно, можем да сме уверени, че Божието слово винаги изпълнява своето предназначение.

Молитва: Исусе, помагай ни да споделяме Твоето слово и да очакваме с надежда то да изпълни Твоята воля. Амин.

Мисъл за деня: Споделянето на Божието слово никога не е загуба на време.
Лори Хатчър (Южна Каролина)

Да се молим за: ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ.

Остави коментар

Live Reply