Божието слово в сърцето ми

Прочит: Второзаконие 11:18-21

„В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб.“
(Псалм 119:11)

Преди известно време ми казаха, че моя съседка е говорила лоши неща за мене. Много се ядосах и бях готова веднага да се разправя с нея. Докато чувствата напираха в мен, си спомних за един стих, който бях прочела: „Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа“ (Евреи 12:14). Тези думи ме спряха и аз се отказах от първоначалните си намерения. Реших да се покоря на Божието слово и да не търся разплата. Послушах Божия призив да се старая да бъда в мир с всички.
Четенето, изучаването и запомнянето на библейското слово ни помага да се държим така, както е угодно на Бога. Можем да го пазим в сърцата си и да си го припомняме, преди да реагираме прибързано на нещо. Библията ни помага да живеем според Божията воля.

Молитва: О, Господи, помагай ни да пазим в сърцата си Твоето слово, за да не съгрешаваме. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Запомнянето на Божието слово може да ми помогне да остана в правия път.
Фисайо Питърс (Нигерия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИСКА ДА ИЗБЕГНЕ ГНЕВА.

Остави коментар

Live Reply