Божието слово

Прочит: Второзаконие 6:6-9

 

„Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.“

                                                                            (Псалм 119:97)

 

Преди няколко години някой ми подари Библия, купена от друг град. Много я харесах, защото беше малка, лека и се побираше в дамската ми чанта. Това обаче носеше други затруднения. Често когато отивах на църква или библейски урок, я забравях и точно когато ми потрябваше, не можех да я открия.

Преди известно време си купих нова Библия. Беше нов превод – голяма и тежка. Често я нося със себе си, затова зная колко тежка е наистина. Но тази Библия никога не ми позволява да забравя за Бога!

Библията в моята чанта – било то тежка или лека – ми напомня, че не винаги е лесно да следваш Бога, но дори понякога да ми е трудно да се доверя на Божието слово, когато го чета и търся Божията помощ, намирам радост и утеха, както е обещал Исус.

 

Молитва: Небесни отче, учи ни всеки ден да размишляваме над Твоето слово и да го изпълняваме. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще се доверя на Божието слово днес?

Наталия Константинова (Русия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ БИБЛИЯ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply