Божието царство

Прочит: Матей 6:25-34

„… Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото – от облеклото?“
(Матей 6:25)

В деня, когато моят клас завършваше училище, аз бях облян в сълзи. Ридаех и си представях как ги прегръщам и заедно си пожелаваме успех в живота. Вместо това се намирах в мрачната и студена килия на строго охранявания затвор.
В онзи момент си мислех, че животът ми е приключил. Бог обаче ми показа друг път, когато в затвора отвориха семинария. Сега имам щастието да уча там и да споделям вярата с други затворници. В Проповедта на планината Исус ни казва да оставим грижите на този свят и да търсим Божието царство и правда (Матей 6:33). С новия шанс в моя живот аз мога да направя това.
Всички преминаваме през тревогата, че животът ни не е пълноценен. Но всъщност тези тревоги са само загуба на време. Без значение къде се намираме, ако оставим тревогите си и насочим цялото си внимание към Бога, ще намерим истинския смисъл.

Молитва: Господи Исусе, помогни ми да обърна вниманието си към Тебе, вместо към проблемите. Амин.

Мисъл за деня: Енергията, която влагам в това да се притеснявам, мога да вложа в изпълнението на Божието поръчение.

Да се молим за: ХОРАТА В ЗАТВОРА.
Брандън Брюър (Тексас)

Остави коментар

Live Reply