Божието уверение

Прочит: Матей 28:1-10, 16-20

„… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“
(Исая 41:10)

Светкавици раздираха небето и от различни посоки се чуваше тътен, докато пътувахме от Сиатъл към Дювал, Вашингтон. Деветгодишната ми племенница плачеше от страх на задната седалка. В огледалото виждах, че е обляна в сълзи и подскача при всяка гръмотевица. Чувствах се безпомощна, защото не можех да я успокоя от предната седалка. Постепенно тя се успокои. Обърнах се отново и видях, че внукът ми Палмър я прегръща и ѝ казва: „Всичко е наред, Кейла, бурята всъщност е забавна. Спомни си как победихме братовчедите днес в парка“. Тя се засмя и кимна. Бурята се усили и ни придружаваше през целия път, но на задната седалка вече нямаше проблеми, защото Кейла беше спокойна в прегръдките на Палмър.
Аз се засмях, горда от неговата постъпка, и си припомних как Бог успокоява моите страхове. Аз съм Негово дете и в моменти на кризи и предизвикателства Бог ме прегръща и ме утешава. Спомних си как Той утеши израилтяните: „не бой се, защото Аз съм с теб“. Исус повтаря същата утеха: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на века“ (Матей 28:20). И аз като Кейла намирам спокойствие в прегръдката на Исус. Неговото обещание за закрила и утеха ме уверява, че всичко ще бъде наред.

Молитва: Боже на всяка утеха, благодарим Ти за Твоето постоянно присъствие в живота ни и за словото Ти, което ни уверява, че ни пазиш. Амин.

Мисъл за деня: Когато дойдат страхове и съмнения, мога да разчитам на Божите обещания.
Арлен Рейнс Грейбър (Канзас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ.

Остави коментар

Live Reply