Божието водителство

Прочит: Исус Навин 3:1-5

 

„… и заповядаха на народа: Когато видите ковчега с плочите на завета на Господа, вашия Бог, и че свещениците левити го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него.“

                                                                               (Исус Навин 3:3)

 

След прекрасната семейна разходка реших да прослушам телефонните си съобщения. Едно от тях гласеше: „Обади се в болницата спешно!“. Ръцете ми трепереха, докато набирах номера, страхувах се от това, което можех да чуя. Татко беше починал: при тази новина изпитах истински ужас. Не можех да си представя живота си без него. Той винаги е бил до мен, винаги ми е помагал, а сега изведнъж вече го нямаше.

Исус Навин и народът на Израил също се нуждаеха от помощ, когато им предстоеше да завладеят Ханаан. Бог им беше обещал, че ако следват ковчега на завета, тоест самия Него, Той ще ги води. Те последваха Бога и Той ги преведе през река Йордан, за да влязат в град Йерихон.

Божието обещание да ни води е валидно и за нас днес. Ако гледаме към Него, ще виждаме правилния път, който води към живот.

Когато татко си замина от този свят, не знаех как ще продължа живота си, но не спрях да се моля и да чета Словото, оставяйки Святия Дух да ръководи моите мисли и действия.

 

Молитва: Господи, когато не знаем какво да правим, какво да мислим или да кажем, помогни ни да се обърнем към Твоето слово и да открием пътя. Амин.

 

Мисъл за деня: Чрез молитвата и Божието слово можем да открием водителството, от което се нуждаем.

Джон Багданов (Калифорния)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗГУБИЛ ВРЪЗКАТА СИ С БОГА.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply